On 7/14/2012 01:32:00 AM by Khairul Jasmi     No comments


On 7/02/2012 03:30:00 AM by Khairul Jasmi in ,     1 comment

Khairul Jasmi/Yose 
Malam telah larut, mata mengantuk berat, tapi suasana masih ramai. Menteri BUMN Dahlan Iskan, memilih tidur di Pesantren Darul Ulum, Aie Pacah, Padang. Kontan saja, Dirut Semen Gresik, Semen Padang, Walikota Padang, serta pejabat lain tidur bareng di tempat itu.
On 7/02/2012 03:29:00 AM by Khairul Jasmi in     No comments

Padang – Singgalang
Wartawan termasuk seniman tidak bisa diatur, tidak bisa diarahkan, bahkan digiring. Mereka mempunyai arahan sendiri. Wartawan profesional, bukan berarti tidak boleh salah, tapi begitu salah, ia harus melakukan sesuatu yang profesional sehingga tidak ada yang dirugikan.